לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

אין לי כותרת כרגע

והדרת פני זקן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה