לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

יום הזיכרון תשסד

אלוקים שלי,

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה