לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

אלוקים שלי,

לנשמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה