לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

אלהים מזהב

סוף לא גמור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה