לומשנה גמלו

מצאוני השומרים הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות.

כניעה

מכרית הימים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה