צאי נשמה נשכחה מצאי מקומך קומי, רמוסה מעוכה היי את בעצמך השתחררי מכבלי השקר התעטפי לך בפנים באמת הרוע ממך יעקר ייתלש, ייבול ומת קומי נשמה נשכחה השקר-מחי קומי צאי מתוך חשיכה כי ה' גמל עליכי.