לפעמים ישנם מצבים שממש נופלים ואז עצובים מתיאשים הכל נראה רע הכל נראה נגדך ואין כח... אבל אז צריכה לבא הכרה שד' אוהב אותנו ורוצה אותנו שנהיה בניו שנעבוד אותו בשמחה בהתלהבות וגם אם יש אנשים של עבודת ד' מפריעים בכל זאת אסור להתיאש לא להכנע החינוך הוא דבר קשה מעיף, מתיש אבל התוצאות יבואו אם לא עכשיו אז עוד שנים לא להתיאש להמשיך לחנך באהבה גדולה ושמחה אמיתית ב"הצלחה...