ב"ה זאב בודד, בערבה מיילל בצחיחות וביבושת לבד, מבקש אהבה מקולל כקלל מנחושת נרקע ורוקע ברעד מכה בפטיש אך נקרע לא שם ליבי אל הפחד מכאיבות כבר אזני מעברה. אל לך זעם, שקׂט! וקשֹט עצמך לפנים אלו לא הפרות הדקות הדקות, שוות הן פנינים. גם ירמיהו הושלך לבור ובבור לא עשיתי מאומה אל נא תכעס ותשבור רק אמת בלב קט אהימה. כן, בקשתי אמת מליבי לא רעש נפשי תאווה אז אנא מחמד לבבי אנא, עשה לי טובה.