מנופף לשלום בידיים דמויות חיוך ורגע לפני מתעוררים הכאבים שריטות שצלקו קמות למיתה מדממות מנוע ואני שותק כי עתה אני גולה כי אתה אני גולל ובבדידותי האיומה אקרע מעלי את כל השורשים שרבו באדמתי לא לכם. זרעתם בי שדה קוצים ועתה אני קוצר יבולכם יבולכם קוצר בי ולכם לא יבולע זו אדמתי שנותנת יבולה, נבולה וכשחליתי מעבודה קשה וצמאתי למים השקתם בי סם תורה לא מחייה סם המוות. על בשרי ידעתי אז שלא הנחש ממית רגע לפני, אני מנופף אליכם ידיים מצולקות דמויות חיוך שלמדו לסלוח תמיד.