חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. מעשה ברבן גמליאל, שקרא בלילה הראשון שנשא. אמרו לו תלמידיו: לא למדתנו רבנו, שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון?! אמר להם: איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו ש ע ה א ח ת ! (משנה ברכות ב ה) שעה אחת. חבל שאתה לא כאן רבן גמליאל. מעניין מה היית אומר לנו. וטוב, טוב שאתה לא פה כי אתה מבין? עכשיו מלכות הוליווד בעולם בכל השעות והימים והמקומות והנפשות לכן אתה שאפילו שעה אחת לא ביטלת שעה אחת טוב שאינך פה טוב. שתדע שגם אתה היית נשבר רבנו רבן גמליאל ואת המשנה הזאת מי היה כותב. "חתן - פטור מקריאת שמע". ומי שכל ימיו וליליו עבד עולם הוא תחת אותה מלכות ה ו א חייב?