ללא מענה למה נבראו צרות בעולם ע"י האחד הגדול מכולם וכל אדם שכואב וסובל מצווה: "הי, אתה, תתפלל!" כי אם אלוקים אותנו אוהב למה נותן ללבי הדואב להתפתל בכאב בבכי אילם כשהרוע גואה, בלבי מתגלם אז למה בכלל אותי הוא ברא? אם ידע שיהיה לי פה דפוק ורע? למה צריך לסחוב בעול ולא לגמור, לתמיד עם הכל כי בן-אדם שלא יקיים ויברח בעולם הבא יבכה ויצרח מתי שאדם נולד-נהיה אותו לא שאלו-לעזאזל זו כפיה! לאלוקים יש תשובות לכל הצרות לנו נגלות ולו נסתרות.