זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

הדחף העז של ליצור

טבע שלך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה