זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

הרוח

יאוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה