זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו-כולם בנתיב החכמה ליוצר-כל יכוונו

יאוש

זרים של זהב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה