משה האיש

תמה וברה

לא עוד בדמייך חיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה