בס"ד     א. פוסע בגני, עלי זהב ניכרים נפרמים תחת רגלי נכססים. גם ציפור מצאה בית בגני, סועדת ילדיה חובקתם עד אין קץ. את שירה שמעתי גם קול ילדיה- עורגים לחום. ב. שלו, רוקם חלומותי בין ענפים- בהקיץ. ג. עתה, התרתי אסורי, מקיץ מחלומי, ידעתי: לא אשיב ידי עוד- מעשוֹת.       ר"ח כסליו, תשס"ד