בס"ד בשוליים הסהרוריים של האנציקלופדיה העברית... אבראקאדאברא (Abrakadabra) - דיבור של השבעה לקדחת, לכאב שיניים ופצעים. נוהגים היו לרשום אותו על גבי קמע שאותיותיו פותחות והולכות מראשו בלבד, או מראשו וסופו יחד. הראשון שהציע להשתמש בהשבעה זו היה סירינוס סימוניקוס, רופא הקיסר קאראקאלו, 200 לסה"נ (אנצ' עברית, עמ' 271: "אבראקאדברא").      קירבו, קירבו אנשי אוב וידעוני לוחשי נחש, קסם מרי צוֹרי מצאתי לחולי וכאב אמר המג- שימו לב! אבראקאדאברא הוא סוד כמוס קפד ראשו- ללא היסוס ואל יטעוך נערים שהרי זו מילת קסמים! משולש צוֹר- שווה שוקיים גם הוא מזור לכאב שיניים סירינוס סימוניקוס רופא אליל, את סיסמתך אמחה כליל. כי כבר אמר אז הַקַבַּ"ה כי לשם כך נועדה תפילה!