בס"ד אספתי עלומי כיסיתי פני דמעותי לא יביט בעלי. בעיני לא תראה רעולה אחכה וגופי התמים ייבדק. לא כבן ישראל את גופי תחלל למאן לו ידעתי - אימי. התמתיני עודך עת האש תלחך ואני אחכה לקיצי? "משל לכלה שהיא בבית אביה: כל זמן שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה" (תענית כד, א) "עשרה קבים זנות ירדו לעולם. תשעה נטלה ערביא" (קדושין מט, ב)