אנו מתבוססים בדמי חיינו,

בתצרף החיים

האינסופי הזה,

המלא

הגדוש

 

אני ואת,

אשת נעורים

מפתחים את הקשר

הגורדי הזה,

אוחזים בחרב פיפיות,

מכים ללא הרף

מפלסים לנו דרך עלומה.

 

ואני, כדרכי

מפקפק לרגע,

מטלטל אמונה ודעה,

מצייר בדמותנו

עולם מלא.

 

והספק, בתי

גם הוא -

מוטל בספק.