בס"ד בין קמטי פניו ראיתי קולות הדים לזמן עבר מה נאוו... אצילות היו קוראות אלי דוחקות בי עיתים זועקות עיתים מבכות עיתים שוחקות בגיל אין קץ אכן לעיתים נדמה כי לא קמטים ראינו מפות הן דוחקות בנו לקוראן מפות הן מפות אוצר נפשנו