כשאשוב משדות הקרב שלי היא לא תבין שאפשר ומלחמה קשה לא יהיו בה חיילים כשאשוב משדות הקרב שלי היא לא תשמח היא סתם תשאל "איפה היית קנית לי ביצים" כשאשוב משדות הקרב שלי היא תשטוף את הכלים "שכחתי" אני אגיד ואלך להרדים את הילדים.