בס"ד     הים בסערו ראיתי בי דימיתי גל ים משתבר אלי מזח כתקווה לא מומשה גם הוא חלף, עבר. ולרגע עמדתי מרחיק, אומד על סף נפשי, המונה עיתותיה- ממתנת. והנה- מים שחקו אבנים אבני נגף מסו לא היה בם ממש, ושמא מעולם? והנחלים- עודם שוטפים אל ים והים- איננו שקט       ‏ט"ו כסלו תשס"ד