בס"ד מוקדש לאלו שהחירות היא משאת נפשם א. לו אודם דגל יתנוסס - דומה יהיה עלי כדם, דם טבוחי שמש עמים- לוהטת, דם עזוקי גולג מוכי פטיש וחרמש בל יראה בשמי חירותינו. ב. פץ לרסיסים חלום לא קומונת חבר אכסוף חלום זוועות היה דמיון ולא בדמיון אשגה עוד ג. לדרור ידעתי קרוא תם זמנה של זו- הלבנה – ברית המועצות הארורה. י' שבט, התשס"ד