בס"ד מחשבותי נשזרות מפכות זו את זו, אחת לאחת חוברות, נושאות עימן ימים, בני חלוף.   

וקרן שמש אחרונה אדוות גלים, רפרוף כנפי שחף דואה במחשבתי אל-על.

לו מחשבות תום היו אז, אולי רגעתי, ואם כיסופי מרום היו נדמה היה כי בנתי - נשמתי הייתה זו קוראת אלי לבל אשכח...  מוצאי שביעי של פסח, תשס"ד