מכרתי נשמתי לשטן,

רז צפון דליתי

מבורות

בורות

נשברים.

 

מכרתי נשמתי

לך- בתי,

כבלתי מרצון

ימי שלי

דעותי

מחשבות.

 

כיצד יותר עזוק?

ספון במר נפשו

ינעץ אגודליו

בקרקע

יטיח כלפי א-ל

נשמתו.

 

ובימין דרכי,

מצאתי

מזור לפצע תמרורים...

 

לא,

לא אגל כיצד

 

עדיין,

לא כלו ימי אלול

 

אלול, תשס"ד