בס"ד את נקמת אחי ביקשתי דמם תבעתי בקול דממה דקה- לא ענות חלושה מה לך לביאה נוראה כי רבצת הלא די לך כי בדמייך חיית? אהובת חיי ארץ תלאובות רמוסת בני קידר- ישמעאל חבוקי אלו-ה קחי כי מעפר באו שבו אל חקיך ופקדתיך וחקותיך על ליבי כי ידעתי צקון לחשם שורף בלהבת אש: "אשכיר חצי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה, מראש פרעות אויב. הרנינו גוים עמו, כי דם-עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכפר אדמתו עמו" (דברים לב, מב-מג). לזכר קדושי עליון שעל קידוש ה' נרצחו. לא נשכח. ז' שבט התשס"ד