בס"ד     א. טיפה אחר טיפה, חוצבות באבן, מכות ללא הרף- דורשות. אך לעיתים- עוטות שפה אחרת מנעימות, מציפות באור הדעת- מספקות. ב. מחשבות בעצה תיכון הורה חכם, ובתחבולות עשיתי מלחמה. ג. במלחמת דעות שמוני ד. יוונות ארורה טומאה רצוצה בוקעת ועולה ה. בוקעת ויורדת- אך לא תתמיד. ו. ניצחו בנים, ניצחתי גם אני. **       הערות: א. השתמשתי בפסוק: "מחשבות בעצה תיכון ובתחבולות תעשה מלחמה" שזהו הפסוק של השם 'משה' (תחילית וסופית זהות). ב. "טומאה רצוצה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת"- מושג בהלכות טומאה. כאשר אין מעל המת 'אוהל' הוא מטמא כל מה שמעליו או מתחתיו.