עתותי ספורות,

אחת לאחת נמדדות

במשורת המורה

השעה האובדת

 

בדמותי המשתקפת באספקלריא אוממה,

הביטו – הא!

שחוק הגורל מכה,

ללא הרף...

 

וכעת,

על חוף ים- אכזב

מהתל,

מטיל את חלוקי האבן

מבכה דממתם,

עת ניתזו על ארמון החול,

כאן –בקודש

 

בקודש,

המצרף נשמה

זו-הצופנת סוד