הם המריאו אין ספור פעם. בדרכם להפציץ ולהרעיש, מחסומי קול שברו. אך ניצוץ המוסריות הגבוהה, נדלק בהם כלהב; להמשיך בהשחתת תדמית ישראל, הם סירבו. הם קראו תיגר, להמשך הכיבוש ולדיכוי, בשם בטחון המולדת; אמרו: חדל! נועז, להליכה בבוץ הפשעים. הם גיבורי ישראל אמיתיים; דוגמא לחיקוי, לנאמנות למולדת. אמיצי - הטייסת; במצפון טהורים!