קרן – אור, זיווה עלה מעל אולימפוס – השלום והשֶלֶיוו; השמש המריאה, על כנפי – היונה הלבנה, בבזרה ניצוצות בין קצה אל הקצה. השמיים, נעטו תכלת ועננים כדוברות, שטו במתווה. השלום יבוא! אל לנו ייאוש וכזב! השלום יבוא, בפרסו לרגלנו את שטיח – העתיד הזוהר. קני – תותחים: תצרומם ייפסַק ויידומָה! השמש, תשיר בקרניה את שיר – החיים!