לצאת מבוץ הכיבוש!
את שפת-הכוח לבטל.
לתת סיכוי לשלום בין עמינו;
את כְלֵי-המשחית לקפל.

משני צדי קו-החזית סולדים מהטנקים;
נפש כולנו נקעה מההירג ושפיכות-הדמים.
לא על-ידי תותחים אל הפתרון נגיע!
גבורה אמיתית, אינה בשרירים.

הקץ, למפגן-הכוח!
שֶקוֹלָה של ממטרה חֶלֶף קולות-ירי יזמר.
שחרבות ייכתתו לאתים, לַנֶצחַ;
שעידן המלחמות לעד ייגמר!