למרד למען השיוויון! קול - הזעקה על הזכויות, הכריזו! באחדות; שכם אל שכם, אל הקרב נשעל. של המאבק באפליה, התמירו דגל! מעל בסטיליית השנאה, הפילו כל גוול. לא להסתה לאומנית! הכל התפכחה; הרהיבו מרד. הכו חרב, על מסיתי הגיהינום הגזעני. נצא לקרב! שכם אל שכם, נשיג צדק. נהדוף בזרוענו, רוח פורעני!