בפרץ להט תזזית, הסביבה עשתונות אובדת. מבתים וסמטאות, אש שנאה לוחשיה. האדמה, כפיעפוע לַבּה רותחת; מכל הקצוות, בוקעים קולות מלחמה. הבה, נעצור הטירוף! במקום רובים - חרמשי - קציר נאחוזה. נהנה, מנוף אפרים. נבנה ערים חדשות; לעתיד המשותף, נפלס דרכינו. במקום שדות קטל - נזרע נירים.