אל תאמרו עליה!
הגירה מאונס אֱמורו.
לציונות יושם קץ.
מעל הארץ פרוכת הגזענות תִיסוֹרוּ.

כל אחד יזכה כאן לחופש;
שמש אזלת השנאה אנה תַנֵץ.
לא תהיה עוד אפלייה בין גזע לגזע.
לציונות יושם קץ!