הציונות קטלה תכונות אנוש;
היא רוצחת מתוחכמת.
בשביל לשלוט, היא לא צריכה לרצוח ממש;
שטיפתה-מוח - השיטה המכוערת.

היא רוצחת על-ידי חיסול כל תכונה אנושית;
משמידה על-ידי השנאה אחד נגד רעהו.
מביאה רבבות "עולי"-תותחים;
מדיחה תַקוֹעַ סכין גב בגבהו.

מי שעברו שטיפת-המוח הציונית
ישארו חולים לנצח;
תכונות העיירה היהודית,
חדרו להם לנפח.

קנאה וקנטרנות בלתי-גבול;
רשע חסר-מנוח...
אלה התכונות שהציונות נטעה;
נטעה, לשבור להמונים כוח.

היא עזרה בניטרול המהפכן היהודי;
שמה קץ לעידן בר-כוכבא
בלה קון וטרוצקי.
הציונות היא השלמת השואה היהודית;
הקץ לרצחנות הציונית!