ברוריה

דיוקנך נשקף אליך מן המראה, מחלונות הראווה ומן השלוליות. אולם, רק במקום אחד משתקפת נפשך- בתוך עיניך שלך. הבט בהן אל תוכך פנימה והתבונן למען תדע את עצמך. (איה)

סבך של חוטים וקשרים

ושוב אני קצרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה