עוד נשיב מלחמתנו שערה!

עוד נחזיר לנו את אשר מאיתנו נַבוז.

עמלינו לא יהיה הפקר לָנֶצחַ;

נָחוּשׁ במטרתנו כַאגוז.

 

רק ההמונים מסוגלים לשמור על העולם!

רק להם ההבנה כי רוב המלחמות הנן סתם.

על כן להם הזכות לשלוט ולהחליט;

אף שליט אינו תכלת-טלית.

 

השמש לכולם שייכת;

לכלל הזכות ליהנות מפירות-הקידמה.

על מעטים יהיה להתחלק עם רבים בפת-לחם;

בעמל ידי-חרוצים שיוויון וצדק נָקִימָה.

 

נכון ברית-המועצות רבות סטתה מהדרך;

נכון היא תעתה ושגתה.

אך אין זאת סיבה לוותר על הסוציאליזם;

הסוציאליזם הוא התקווה!