המזרח התיכון, אל ימי תפארתו עוד ישובה! זוהרם של כנען ובבל, לטמיונו, עוד לא ירד. לוקסור ופלמירה, מנבכי חושך, עוד תקומנה; יפו ועזה, יהלום המזרח, להיות תשב. מעל חידקל ופרת, הריסות העבר, מנשייתם יעורו. מעל נהרות ואגמי חצי - הסהר הפורה, גשרי השלום יינשאו. על נהר הנילוס, אורות התקווה החדשה, עד קצה עולם יגיהו. המזרח התיכון, אל זוהר תפארתו, קורותיו יצעדו!