לאירועי 11 בספטמבר 2001, מוקדש כחזרת - בומרנג, היכה קול - נפץ; על עיר ניו - יורק, עלטת מצרים ירדה. אמריקאים, במדיניותם האימפריאליסטית, זמנו היום הנורא. מי נגד העולם כולו, ניהל מלחמות - חֶרֶם? מי עודד דיקטטורים רצחניים, בעילת - הגנה על העולם החופשי?! מי, בסופו של דבר, כרת ברית עם בן - לאדן, מתוך שנאת סובייטים קנאית?!! אלה הם אמריקאים, שמשך עשרות שנים, המיטו אסונות על כל התבל. אז שרק את עצמם יאשימו, באשר בחזרה, מעוזם שולל!!!