מעל השדות, כחזיזי שלהבת, השמש מתנגנת, בצלילי אלומות אור. עננים - לובנם שט כמפרשת, מול הים, במרום. השמש הזרחיה - צלילה עולה, ומתמזג בשמי תכלת; כנחשולי - דַכי, מגדלי עריפים מזדקרים. מעל נופי - עתודים, רוח מנשבת; רוגע, נוחת על אפרים.