mini mean

האבדון... שם נוצרתי ולשם אלך בסוף ימי. "...גם כי אלך בגיא צלמוות..." מהלך בין הצללים, לבד, באפילה. דוגל בזכויות ערפדים, אנשי זאב ושאר יצורי הלילה והדמדומים. מאמין בתחיית המתים ובכל מה שהיא מסמלת. כותב שירים וקצת סיפורים.

לבד בין הצללים

ההליכה האחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה