לפעמים אני רוצה לחזור ליום בו נולדתי, ולו רק כדי להוסיף בכתב-יד, בעמוד הראשון של חיי, "מוקדש, באהבה, לך"