פשוש פילון

נורא ישן באופי סרטים ישנים נוסטלגיה שטויות כאלו קשור יותר מדי לכל דבר שאף אחד לא יההי קשור אליו היוםלפחות

סליחה וכפרה

אהבת השם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה