אני מציה

משהו על עצמי. עם קצת דמיון זה יישמע לכם כמו סיפור.

ומלאנתאלפים כוכבים

לגוריתו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה