מילולית טובה

יוצרת מוכשרת(הכשר הבד"ץ).סופרת ילדים (עד שבעה). עורכת (בעיקר שולחנות). מגיהה (את נפשה). עיתונאית לעט מצוא. אתר נוסף:http://www.kipa.co.il/bikorim/kerem.asp?id=13954

כחרמש אחר קציר

לחם חוק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה