בלילות העיניים נעצמות והלב נפתח בלילות שוכבת במיטתה כשמחשבות עולות בלילות מנסה להעביר את היום החולף על מה שעשתה טוב על מה שטעתה. חשבונות מחשבת אם עשתה נכון,אם לאו אם חייכה היום,אם נעצבה אם שמחה היום,אם כעסה ומנסה לשפר דרכיה לשפר מדותיה להיות אדם טוב ונחמד שנעים להיות בקרבתו שרוצים להיות איתו שאוהבים אותו. יום חולף יום, שנה אחר שנה, והיא,כל לילה שוכבת במיטתה,כשעיניה פקוחות ולבה נפתח, כשמחשבותיה עולות, חושבת על היום שחולף. והיא כבר לא כועסת, והיא לא עצובה. כמעט תמיד שמחה, כמעט תמיד צוחקת, וכולם בקרבתה רוצים וכולם בחברתה מייחלים, וזהו סיפורו של אדם ששינה חייו,רק כשבלילות שכב, פקח ליבו, וחשב.