טל בת רא"פ

כותבת...

רגע של שקט זועק

בא לי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה