עדי .

אני אחלום לנצח...

נכנעתי

המר-גמיש שלי.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה