עדי .

אני אחלום לנצח...

כולכם.

בקיץ הזה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה