עדי .

אני אחלום לנצח...

מי יבכה כשתמות

טרם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה