אלרואי אדרעי

בן 27

שיר שכתבתי לחבר שנהרג

ביחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה