אלרואי אדרעי

בן 27

דמעה אחת

חיי אדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה