אצבעו הבלתי נראית של אלוקים מטיילת מעל מפריחה ליטופים לחלל. חיוך עולה על פניו של תינוק, מנסה לתפוס את להיכנס ל לחקור את ולגלות את הדבר ההוא אצבע אוהבת של אל אוהב, פנים מחייכים של תינוק אהוב, יחד יוצרים, בין בכי לזמר, מנגינה שלא תישמע עוד שוב. כי--- "ככל הנראה, אושרת, יש לנו שבעה הרוגים בפיגוע, ביניהם אם ובנה התינוק." כה בלתי נראית היא אצבעו של אלוקים.