החגים מחליאים אותה.
היא לא אוהבת אותם;
יותר מדי ביחד בשבילה,
היא בן אדם של לבד.
יותר מדי אוכל בשבילה,
היא בן אדם של כלום.

יותר מדי התעוררות וימים נוראים,
היא בן אדם של שינה וימים טובים.
יותר מדי חופש, טיולים, יציאות,
היא בן אדם של חופש, טיולים, יציאות -
אבל לא עכשיו.

החגים מחליאים אותה.
הקור בסוכה, החום בסוכה,
אתה שם למעלה, תחליט כבר.
שונאת את חוסר היציבות,
למרות שהיא עצמה לא יציבה.
די!
החיים
מחליאים אותה.