הצטננתי. אפי
אדום קרוסלה
עגולה אדומה
ידיי אדומות
שני כולן כי
חנה אפתה
עוגה מיוחדת
טעמה לא נפגם
גם כשהיא נפלה
על הרצפה
חנהלה´ לא שמה
לב העוגה
פחם
למה דווקא אני
מי אני שאקרא לה