מישהי אחת

מי שאתה

שואלת את עצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה