בלילה ההוא התאבלתי על אובדן היופי על סוף הרוע מיררתי. על כל מה שהיה ואיננו, שנשבר בכוונה תחילה בידי איש צר ואוהב. הטוהר המעושה נטמא, הלכלוך התפוצץ. אני צריכה אותך שתחזיק לי את היד - אבל מי אתה.