אשכנזיה מצויה...

אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעין...

דגל לבן

טוב וטוב.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה