עוף עם פלאפון

האמת אני חייזר, אבל אני לא מספר את זה לאף אחד כדי שימשיכו לחשוב שאני בייניש בשיעור ו' ...

...שהחזרת בי טהורה היא...

אחת משישים בנבואה... [סיפור / חלום...]

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה